آیا می دانید؟ (قسمت اول)

۳۱۳LABBAYK.ir
۱_عمومی ترین نام درجهان محمداست
۲_شرکت پپسی متعلق به اسراییل بوده و در امریکا
و معنی آن مخفف Pay Each Peny Save Israel
چهار کلمه است که می گوید با خوردن یک بطری
پپسی یک پنی به اسراییل کمک کنید
۳_اسم تمام قاره ها باهمان حرفی که آغازشده است
پایان می یابد
۴_مقاوم ترین ماهیچه دربدن زبان است
۵_چشمک زدن زنان تقریبا دو برابر مردان است
۶_شما نمی توانید با حبس نفستان خودکشی کنید
۷_محال است که آرنجتان را بلیسید
۳۱۳LABBAYK.ir
۸_وقتی که عطسه می کنید مردم به شما عافیت باش
مــــــی گویند چرا که وقتی عطــــــسه می کنید قلب
شما به اندازه یک میلیونیم ثانیه می ایستد
۹_خوک ها به لحاظ فیزیک بدنی قادر به دیدن آسمان
نیستند
۱۰_وقتی که به شدت عطسه می کنید ، ممکن است
دنـده شما بشکند و اگر عطسه خود را حبس کنید
مــمکــن است یک رگ خــــونی در ســر و یا گردن
شما پاره شود وشما بمیرید
۱۱_جلیقه ضد گلوله،ضدآتش،برف پاک کن های شیشه
جلوی اتومبیل و چاپگرهای لیزری توسط زنان اختراع
شدند
۱۲_تنها غذایی که فاسد نمی شود عسل است
۱۳_کروکودیل نمی تواند زبانش را به بیرون دراز کند
۱۴_حلزون می تواند سه سال بخوابد
۳۱۳LABBAYK.ir

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *