کاربرد داروها (قسمت اول)

۳۱۳LABBAYK.ir
ACA TAB_1
آکسار
مسکن – سردرد
ACARBOSE 100MG TAB_2
آکاربوز
ضد دیابت
ACARBOSE 50MG TAB_3
آکاربوز
ضد دیابت
ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP_4
استامینوفن قطره
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL_5
استامینوفن شربت
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP_6
استامینوفن سوسپانسیون
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP_7
استامینوفن شیاف کودکان
ضد درد- ضد تب
۳۱۳LABBAYK.ir
ACETAMINOPHEN 325MG SUPP_8
استامینوفن شیاف بزرگسالان
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 325MG TAB_9
استامینوفن قرص ۳۲۵
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 500MG TAB_10
استامینوفن قرص ۵۰۰
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 500MG TAB_11
استامینوفن قرص ۸۰
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB_12
استامینوفن کدئین
ضد درد- ضد تب
ACETAZOLAMIDE 250MG TAB_13
استازولامید
گلوکوم -کوه گرفتگی
ACICLOVIR 200MG TAB_14
آسیکلویر قرص ۲۰۰
ضد ویروس
۳۱۳LABBAYK.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *