جملات دکتر شریعتی (قسمت دوم)

۳۱۳LABBAYK.ir
۱_ما کلام محبت را در میان نگاه های
گهگاهمان جستجو نمیکردیم
اگر دیوار نبود ؛ نزدیک تر بودیم
با اولین خمیازه به خواب میرفتیم
هر عادت مکرر را در میان  زندان حبس نمیکردیم
۲_اگر خواب حقیقت داشت
همیشه خواب بودیم هیچ رنجی بدون گنج نبود
ولی گنج ها شاید بدون رنج بودند
۳_اگر کینه نبود؛قلبها تمامی حجم خود را
در اختیار عشق میگذاشتند
۴_اگر براستی خواستن توانستن بود ؛ محال نبود
وصال و عاشقان که همیشه خواهانند
همیشه میتوانستند تنها نباشند
۵_اگر خداوند ؛ یک روز ارزوی انسان را براورده میکرد
من بی گمان دوباره دیدن تو را ارزو میکردم و تو نیز
هرگز ندیدن مرا انگاه نمیدانم
براستی خداوند کدامیک را می پذیرفت
۶_با شیطان هم داستان شدم تا
در برابر هیچ آدمی سر تعظیم فرود نیاورم
۷_در روزگار جهل، شعور، خود جرم است
۳۱۳LABBAYK.ir
۸_وقتی هیچ مشکلی سر راهم نبود
می فهمم که راهمو اشتباه رفته ام
۹_مذهب، اگر پیش از مرگ به کار نیاید
پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد
۱۰_در بیکرانه ی زندگی ۲ چیز است که افسونم می کند
آبی آسمان که میبینم و می دانم که نیست
و خدایی که نمیبینم و میدانم که هست
۱۱_مردان در صید عشق به وسعت نامنتهایی نامردند
گدایی عشق می کنند تا وقتی مطمئن به تسخیر قلب
زن نشده باشند؛ اما همین که مطمئن شدند
مردانگی را در کمال نامردی به جا می آورند
وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی که شاهد
عصر خودت نیستی، و شهید حق و باطل جامعه ات
نیستی هر کجا که خواهی باش، چه در نماز ایستاده
باشی چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکی است
کاش …..به زمانی برگردم که
…..شکستن مدادم تنها غم زندگیم بود
۱۲_اسلام منطقی تر و جدی تر از آن است که به آنچه
در زندگی بی ثمر است و بر روی اذهان بی اثر، در
آخرت پاداش دهد، و عملی که نه برای خلق خدمتی
باشد و نه برای خود، اصلاحی، ثواب داشته باشد….
چه قدر حقیرند مردمانی که نه جرأت دوست داشتن
دارند، نه اراده‌ی دوست نداشتن، نه لیاقت دوست
داشته شدن و نه متانت دوست داشته نشدن
با این حال مدام شعر عاشقانه می‌خوانند
تو هرچه می خواهی باش، اما … آدم باش
۱۳_چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است
که به این مردم، آسایش و خوشبختی بخشیده است
۱۴_مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست
پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی
۳۱۳LABBAYK.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *