جملات قصار (قسمت دوم)

۳۱۳LABBAYK.ir
۱_کاری را که واقعا دوست دارید
انجام دهید

بالاترین الویت هایتان را تعیین
و سپس با تمام قوا روی آنها
تمرکز کنید

رمز خوشبختی داشتن ذهنی سالم
در بدنی سالم است
« تئودور روزولت »

۲_هرگز شکست را یک انتخاب ندانید

چیزی برای ترسیدن وجود ندارد
جز خود ترس

هیچکس استحقاق اشکهای تو را ندارد
و آنکه استحقاق آنها را دارد
هیچگاه باعث گریه تو نمی شود
« گابریل گارسیا مارکز »

۳_یک دوست واقعی کسی است که
دست های تو را بگیرد و قلب تو
را لمس کند
« گابریل گارسیا مارکز »

۴_تو ممکن است فقط یک انسان دراین
دنیا باشی، ولی برای برخی
تو خود دنیا هستی
« گابریل گارسیا مارکز »

۵_هیچگاه وقتت را برای کسی که
ارزشی برای صرف وقت با تو
قائل نیست صرف مکن
« گابریل گارسیا مارکز »

۶_زیاد تقلا نکن. بهترین چیزها
هنگامی اتفاق می افتد که
غیر منتظره هستند
« گابریل گارسیا مارکز »

۷_نه طوطی باش که گفته دیگران را
تکرار کنی و نه بلبل باش که
گفته خود را هدر دهی
« سعید نفیسی »

۳۱۳LABBAYK.ir
۸_من به هیچ زنی برخورد نکرده ام
که چیزی از بزرگی در او نباشد
« موریس مترلینگ »

۹_نه وام میدهم نه وام میستانم
زیرا وام راهی است بسوی تباهی
« شکسپیر »

۱۰_گنجینه دانش را بهر قیمتی بخرند
ارزان است
« محمد حجازی »

۱۱_هر لحظه از زمان را از آن خود گردان
« مثل چینی »

۱۲_اگر می خواهی برای حال و آینده
مفید باشی از گذشته درس بگیر
« ناپلئون »

۱۳_اشتباه را تصحیح نکردن خود
اشتباه دیگری است
« کنفوسیوس »

۱۴_کسی که از شکست می هراسد
به شکست خود اطمینان دارد
« ناپلئون »

۳۱۳LABBAYK.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *