سخنان امام علی (ع) (قسمت دوم)

۳۱۳LABBAYK.ir

۱_پست ترین علم آن است که برسر زبان باشد و برترین آن که در اعضا و ارکان بدن پدیدار گردد

 

۲_هیچ زهدی مانند بی اعتنائی به حرام نیست

 

۳_حسود ازتو خشنود نخواهد شد تا یکی از شما دو نفر بمیرد

 

۴_تلخی دنیا شیرینی آخرت است وشیرینی دنیا تلخی آخرت است

 

۵_گذشت درباره کسی است که اقرار (به گناه) کند نه کسی که اصرار ورزد

 

۶_بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده است

 

۷_به گوینده نظرنکنید، به گفتارنظرکنید

 

۳۱۳LABBAYK.ir

۸_هیچ پندی مانند بیم دادن نیست

 

۹_وقتی تقدیر الهی برسد پرهیز باطل است

 

۱۰_شجاعت لحظه ای صبر کردن است

 

۱۱_ثمره توبه جبران کردن تقصیرهای گذشته است

 

۱۲_خوبی و خوشبختی آن نیست که مال و فرزندت زیاد شود، بلکه خوشبختی آن است که دانشت فراوان گردد

 

۱۳_خداوند سبحان حقوق مردم را برحقوق خود مقدم داشته ، پس هرکس حقوق مردم را ادا نماید به ادای حقوق الهی می انجامد

 

۱۴_ناتوانی آفت است و بردباری شجاعت

 

۳۱۳LABBAYK.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *