کاربرد داروها (قسمت دوم)

ADULT COLD TAB
سرماخوردگی بزرگسالان
ضد علائم سرماخوردگی

ادامه

نکته های خانه داری (قسمت دوم)

برای اینکه دود سیگار را در مکانی سربسته از بین
ببرید، یک شمع روشن کنید

ادامه

جملات دکتر شریعتی (قسمت دوم)

مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست
پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی

ادامه