ترفیع رتبه

در نظر داشته باشید که امکان ترفیع رتبه فقط برای کاربرانی که در سایت ثبت نام کرده اند مقدور است.

…………..

رتبه های قابل دریافت، ۱-ویرایشگر و ۲-نویسنده هستند.

…………..